• 11 OCT 15
    Висок стандарт

    Висок стандарт

    Клиниката е съобразена с всички изискванията за ветеринарни здравни заведения. Помещенията се обеззаразяват с бактерицидни лампи и дезинфекционни разтвори, което гарантира отлична хигиена и среда безопасна за хора и животни.

Features

Make An Appointment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut volutpat rutrum eros sit amet sollicitudin.